Annonsvillkor

Denna tjänst är till för privatannonser på tidningarnas eftertextsidor.

För all annan annonsering, kontakta din tidnings annonsavdelning. Kontaktuppgifter finns på respektive tidnings hemsida under ANNONS.

När du har gjort din annons, godkänt dessa annonsvillkor och klickat på Betala får du ett ordernummer. Det måste du ha om du vill makulera din annons. Kontakta i så fall annonsavdelningen senast sista bokningsdag.

Annons i Alingsås Tidning måste bokas senast två arbetsdagar före införande.
AT utkommer tisdag, torsdag och lördag.
Annons i Lerums Tidning måste bokas senast måndag, utkommer onsdag.
Annons i Partille Tidning måste bokas senast måndag, utkommer torsdag.
Annons i Härryda-Posten måste bokas senast måndag, utkommer onsdag.

Observera att betald annons endast kan makuleras, några ändringar kan inte göras. Avbokad annons återbetalas inte.

Vi förbehåller oss rätten att avvisa annonser som innehåller olagligheter, verkar stötande eller anses oseriösa.

Vi förbehåller oss rätten att redigera eller formulera om annonser vid behov.

Vi förbehåller oss rätten att avvisa bilder som är stötande eller oseriösa.

Det är inte tillåtet att använda sig av bilder från andras annonser.

Vi följer de normer och rekommendationer som är fastställda av Sveriges Tidningsutgivareförening (Tidningsutgivarna) och Föreningen Sveriges Tidskrifter.